Futures

Een future is een overeenkomst tot koop of verkoop van een goed of een financiële waarde die op een bepaald tijdstip in de toekomst door de verkoper aan de koper moet worden geleverd. Dit tegen een prijs die bij het aangaan van het contract wordt vastgelegd. De waarden waarop de futures zijn gebaseerd, heet de onderliggende waarde.

Hoe werkt een future?
Een belegger kan een future kopen dan wel verkopen. Een belegger die een future koopt, doet een openingsaankoop. Hierdoor creëert hij een longpositie, een ander woord voor kooppositie. De belegger heeft op een tijdstip in de toekomst (de afloopmaand), de onderliggende waarde van de future gekocht. De afwikkeling vindt plaats aan het eind van de looptijd of als de kooppositie vroegtijdig wordt verkocht (sluitingsverkoop) door middel van verrekening in geld.
De koper van de future maakt winst als de koers van zijn future stijgt en verlies als zijn future daalt.

Een belegger die een future verkoopt, doet een openingsverkoop. De belegger kan dus een future verkopen, zonder dat hij eerst een future heeft gekocht. Hierdoor creëert hij een shortpositie, een ander woord voor verkooppositie. De belegger heeft op een tijdstip in de toekomst de onderliggende waarde van de future verkocht. De afwikkeling vindt plaats aan het eind van de looptijd of als de verkooppositie vroegtijdig wordt teruggekocht (sluitingskoop) door middel van verrekening in geld.
De verkoper van de future maakt winst als de koers van zijn future daalt en verlies als zijn future stijgt.

Margin verplichting

De investering bij het handelen in futures bij het openen van een positie bestaat uit de initial margin (waarborgsom). Dit bedrag dient als zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit het futures contract. De margin is voor kopers en verkopers even groot en de som wordt teruggestort als de positie weer is gesloten.

Winsten en verliezen worden van dag tot dag bijgehouden en afgerekend op basis van de slotkoers van de future. Bij een verlies moet het tekort aan margin direct aangezuiverd worden.
Futures zijn zeer speculatief en een belegger dient niet in futures te handelen, als hij niet in staat is om een mogelijk aanzienlijk financieel nadeel te lijden.